Home

Hà Nội, ngày 07/05/2010, Tổng Giáo phận Hà Nội long trọng cử hành thánh lễ Tạ Ơn và chào đón Đức Tân Tổng Giám mục Phó Phêrô tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ với sự tham dự của các Đức Giám mục thuộc giáo tỉnh Hà nội, linh mục đoàn TGP Hà Nội, các linh mục đại diện giáo phận Đà Lạt, một số linh mục từ các giáo phận trong giáo tỉnh cùng đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân.

9g30 đoàn đồng tế tiến vào cung thánh. Trước khi vào Thánh lễ, cha chánh văn phòng TTGM Hà nội đã đọc Sắc chỉ bổ nhiệm Đức TGM Phó Hà Nội của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Nghị định bổ nhiệm Đức TGM Phó Hà nội của Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc. Tiếp đó, Đức Tổng Giám mục Giuse đã ngỏ lời với cộng đoàn và giới thiệu Đức TGM Phó Phêrô với cộng đoàn.

Thánh lễ đã diễn tiến trong sự trang nghiêm của bầu không khí phụng vụ. Đức Tân TGM Phó đã chia sẻ Tin Mừng trong Thánh lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt HĐGM Việt Nam ngỏ lời chúc mừng Đức Tân TGM Phó Phêrô.

Cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, Quản hạt Thanh Oai, thay mặt toàn thể cộng đoàn dân Chúa TGP Hà Nội ngỏ lời chúc mừng Đức Tân TGM Phó.

Đáp lại, Đức Tân TGM Phó Phêrô đã ngỏ lời với toàn thể cộng đoàn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s