Home

Trọng kính Đức Tổng Giuse,

Kính thưa Đức Cha Phêrô,

Quí Đức cha và Quí Cha

Con xin thay mặt cho đoàn Linh mục Giáo phận Hà nội dâng lên đôi lời tâm tình của chúng con:

Ngày 22-04-2010, Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo: “Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám Mục Phó của Tổng Giáo Phận Hà Nội…”.

Chúng con thực vui mừng, hồi hộp và hôm nay, chúng con lại được vinh dự đón Đức cha về tại Tổng giáo phận Hà Nội chúng con.

Tất cả đều là hồng ân Chúa ban, và như Đức Tổng giám mục Giuse đã công bố: “Đức Cha đương kim Chủ tịch HĐGMVN là bậc đáng kính hoàn toàn xứng đáng nhiệm vụ Tổng giám mục phó”… Và đã nhắn nhủ cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận: “Tạ ơn Chúa và cám ơn Tòa Thánh đã cử Ngài  đến phục vụ Tổng giáo phận…”

Con xin mạo muội kính xin Đức Tổng Giuse, Đức cha Laurenxô và các Cha… nhiệt liệt chào mừng Đức Tân TGM Phó Hà nội một tràng pháo tay thật dài và thật to.

Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân gọi Giáo Hội là “Dân Thiên Sai” (LG 9b) … đang tiến bước giữa lòng lịch sử loài người với sứ mạng của Đức Kitô cũng như đang sống thân phận lữ hành hướng tới thời hoàn tất cánh chung… không những ấp ủ trong lòng niềm hy vọng của Đức Kitô về một thế giới công bằng và hạnh phúc, Thiên Chúa đã hứa ban cho toàn thể nhân loại, mà còn thực thi sứ mạng Đức Kitô đã giao phó là dấn thân cho mọi người được sống như Thiên Chúa muốn… cho Nước Thiên Chúa đến được với họ.

Cùng với Giáo Hội phổ quát, Giáo Hội Việt Nam cũng như Dân Chúa trong giáo phận Hà nội, đang ở trong lịch sử và thời gian biến động liên tục, hướng tới ngày Thiên Chúa hoàn tất công cuộc đổi mới đã được khởi sự nơi Giáo Hội. Trong một thế giới lộ rõ thất vọng vì lạc hướng, Giáo Hội phải là niềm hy vọng cho thế giới. Trong một thế giới đầy bất hoà và chia rẽ, Giáo Hội phải là “dấu chỉ và khí cụ” của sự hiệp nhất và hiệp thông toàn thể gia đình nhân loại.

Giáo Hội không “định cư” ở thế gian, nhưng luôn tiến bước. Giáo Hội không trói buộc mình vào bất cứ một ý thức hệ hoặc chủ nghĩa nào, một thời đại hoặc một nền văn hoá nào, một nền thần học hoặc triết học nào… nhưng ra sức giữ cho mình được hoàn toàn tự do đối với mọi thực tại của thế gian đang biến đổi này.

Dù còn phải đối diện với bao cám dỗ và bách hại từ phía các thế lực trần gian, Giáo Hội vẫn luôn tin tưởng và trung thành với Đức Kitô, bởi biết rằng ngay cửa địa ngục cũng không thể rung chuyển được nền Đá Phêrô. Hơn nữa, Giáo Hội còn lợi dụng cơ hội này để tăng trưởng đến hồi viên mãn.

Chúng con nguyện ước, Đức cha đến phục vụ giáo phận thủ đô chúng con, nhờ ơn Chúa, chắc chắn Đức cha sẽ cùng với Đức Tổng Giuse và Đức cha Phụ Tá Laurenxô sẽ kiến tạo cho Tổng giáo phận Hà Nội được vững vàng như kiềng ba chân.

Các linh mục và Dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội luôn tin tưởng, cộng tác và hoạt động dưới sự cộng tác lãnh đạo của Đức cha với tâm tình hiệp nhất và vâng phục một Vị hiện thân của Đức Kitô để “Đức Kitô phải lớn lên, và chúng ta phải nhỏ lại” (Ga 3,30)

Chúng con xin đồng bái kính.

Hà nội, ngày 7 tháng 5 năm 2010

Linh mục Vincent Nguyễn Đăng Xuyên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s