Home

Vatican (CNA) – Trong một cuốn sách mới gồm những suy tư dựa trên Thượng Hội Đồng Giám Mục về Lời Chúa năm 2008, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, cho rằng các bài giảng không nên kéo dài quá tám phút.

Trong cuốn sách của ngài với tựa đề “Lời Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám Mục nói tỉ mỉ về các phương pháp mà các linh mục có thể sử dụng trong việc chuẩn bị bài giảng Chúa Nhật của mình. Đề nghị đầu tiên của ngài – được rút ra từ kinh nghiệm của chính Đức Thánh Cha Bênêđcitô XVI – khuyên các thành viên hàng giáo sĩ nên bắt đầu chuẩn bị bài giảng Chúa Nhật của mình trước gần một tuần lễ.

Đức Tổng Giám Mục Eterovic giải thích rằng hằng tuần Đức Thánh Cha bắt đầu chuẩn bị bài giảng Chúa Nhật của ngài vào thứ hai trước, do đó, ngài “có đủ thời gian để hiểu được các đoạn trong bài đọc Chúa Nhật. Các bài đọc trở thành đối tượng của sự suy ngẫm sâu sắc, dưới ánh sáng của các sự kiện cụ thể, trên bình diện cá nhân và cộng đồng”.

Đức Tổng Giám Mục khuyên nhủ thêm: “Ứng khẩu là điều cần phải tránh vì bài giảng rất quan trọng để thực sự được chuyển tải cho các tín hữu mà lại không chuẩn bị thích đáng”.

Việc chuẩn bị cho bài giảng Chúa Nhật, Đức Tổng Giám Mục Eterovic đề nghị “cũng có thể đưa về hình thức Lectio Divina (ngẫm đọc Lời Chúa)”. Ngài nói thêm rằng các linh mục sử dụng phương pháp này “thường thấy kết quả tích cực..”.

Sau đó Đức Tổng Giám Mục ghi chú năm bước để cải thiện bài giảng: “Xác định chủ đề chính của bài giảng, gợi sự chú ý nơi tín hữu“, và “làm mọi điều có thể để truyền tải sự xác tín của bản thân bằng cách lôi cuốn tâm hồn và khả năng hiểu biết của họ”.

Ngài cũng đề nghị các linh mục giúp tín hữu nhớ chủ đề của bài giảng… và nhắc tín hữu đáp trả tích cực bằng cách đề ra các hành động cụ thể như: cầu nguyện, đọc bài đọc Kinh Thánh, sinh hoạt trong gia đình, trong giáo xứ, tại nơi làm việc hoặc trong xã hội”.

Thật là “hữu ích để nhớ rằng bài giảng thông thường không nên dài hơn tám phút, thời gian trung bình mà thính giả có thể tập trung“, Đức Tổng Giám Mục cho hay. “Nhà giảng thuyết có thể viết bài giảng, nhưng tại thời điểm giảng thì nên sử dụng đề cương, một hướng dẫn đặc biệt sẽ cho phép ngài theo một lôgic của tư duy trong khi nhìn các tín hữu”.

Đức Tổng Giám Mục Eterovic cũng giải thích rằng để bài giảng được cập nhật, nhà giảng thuyết nên soạn bài giảng bằng cách sử dụng quyển Kinh Thánh và một tờ báo.

VietCatholic News (14 Mar 2010 09:17)

Nguyễn Hoàng Thương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s