Home

Bình Vietcatholic đại cáo

(Kính xin hương hồn Nguyễn Trãi đại xá – Kính mong Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri lượng thứ)

Tặng riêng Ô.Ô. Trần Công Nghị và Pascal Tỉnh


– Nhân đọc THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG Về những vấn đề liên quan đến Giáo xứ Cồn Dầu –

Từng nghe:
Internet cốt ở thông tin

Kẻ cầm bút trước lo trừ XẠO.
Như Hội Thánh ta từ trước,
Vốn xưng sự thật đã lâu

Từ Đắc Lộ, Anrê Phú Yên, mấy thế hệ xây niềm tin kiên vững,
Cùng hơn trăm Thánh tử đạo, thảy mọi thời vâng phục bề trên
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Cho nên:
Kẻ hại đạo trước sau đều thất bại;

Người hám danh trên dưới ắt tiêu đời.
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân Đồng Chiêm chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán thán
Quân cuồng Vietcatholic đã thừa cơ gây loạn
Bọn bút bồi kiếm cớ quá hung hăng

Nào ngoài nước: Công Nghị, Hồng Lĩnh

Thêm nội gian; Mai Hạnh, Pascal

Lại thêm Khải, Tuấn Hoan hung hăng bọ xít

Còn nữa những Huy Hoàng ở tận đất Phan
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi ngày
Bại nhân nghĩa nát cả lương tri
Mùi dối trá nặc nồng trang giấy.

Chúng công kích không từ một ai,

Dù giám mục, hồng y

Dù thầy tu, bổn đạo

Không hùa theo chúng bảo nhát gan

Hễ lên tiếng chúng bèn kết tội
Người bị ép nói năng dòng lưng mò chữ,
Ngán thay bọn ngôn xảo thuồng luồng.
Ngán thay:

Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,

Nên Đồng Chiêm vừa cạn ý cạn lời

Chúng liền vớ Cồn Dầu Đà Nẵng

Khéo dựng chuyện, bày cơn, đặt cớ
Bút mực đâu đáp lại cho vừa?
Nặng nề những nỗi bạo ngôn
Tan tác cả mùa năm Thánh.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha.
May thay:
Núi Sơn Trà dấy nghĩa
Chốn Trà Kiệu nương mình
Ngẫm chuyện lớn há đội trời chung
Giận bọn Xạo thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy ngày trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi.
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc Vietcatholic đang mạnh.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu sự thật,
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền,
Thường chăm chắm còn dành phía tả.
Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn.
Cảm động thay;
Trời thử lòng trao cho ngòi bút
Bèn gắng chí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà,
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Bề trên bề dưới một lòng phụ tử,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo

BẢN THÔNG CÁO RA ĐỜI KỊP LÚC

TỎ BÀY HẾT LẼ CỒN DẦU
Miền Quảng Đà sấm vang chớp giật,
Khắp nước Nam trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng quân thanh càng mạnh.
Pascal, Hồng Lĩnh nghe hơi mà mất vía,
Xuân Hòa, Công Nghị nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, thế bình an ta chiếm lại,
Thế là ĐÃ NÓI DÙ LÒNG KHÔNG MUỐN NÓI
Phúc tâm ngòi bút: khiến Công Nghị phải đăng bài
Mọt gian tâm địa: buộc Pascal đành hết sủa.
Chân lý mài đá, đá núi cũng mòn
Thiện tâm uống nước, nước sông phải cạn.
THÔNG CÁO MỘT BẢN, sạch không kình ngạc
ĐÀ NẴNG RA TAY, tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Trần Công Nghị lê gối dâng tờ tạ tội,
Phó tướng Pascal trói tay để tự xin hàng.

Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.

2-2-2010

Người Cát Lái

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s